HASAN , F. H.; JUAD, S. H. العلاقات السياسية العراقية الإماراتية 1971 – 1975. Journal of Duhok University, v. 25, n. 2, p. 366-383, 3 Jan. 2023.